ASREK Sähköinen asunto-osakerekisteri vähitellen käyttöön perjantai 15. helmikuuta 2019

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019-31.12.2022 välisenä aikana. Käytännössä siirto voi alkaa aikaisintaa loppuvuonna 2019 kun isännöintijärjestelmien ja huoneistotietojärjestelmän rajapinnat ovat käytössä. Kun siirto on mahdollista siirtää taloyhtiö osakeluettelotietonsa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään, jonka jälkeen yksittäisillä osakkailla on kymmenen vuotta aikaa hakea omistuksen rekisteröintiä sekä mitätöidä paperinen osakekirja Maanmittauslaitoksessa. Pakollista omistuksen rekisteröinti ja osakekirjan mitätöinti on osakeluettelon siirron jälkeen ensimmäisen omistajavaihdoksen yhteydessä.

Kun osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle, saa Maanmittauslaitos osakkeen omistajien yhteystiedot taloyhtiötä ja osakeluetteloa varten väestötietojärjestelmästä. Jatkossa siten esimerkiksi yhtiökokouskutsujen osakastiedot ja kutsujen postitusosoitteet hakee taloyhtiö huoneistotietojärjestelmästä.

Lisätietoa sivustolta http://www.osakehuoneistorekisteri.fi tai https://maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot